Den billigste måten å finansiere ny PC

Kjøp av ny PC utgjør en betydelig utgift hos de fleste husholdninger med en prislapp som fort kan overstige 15 000 kroner. Har du ikke nok penger til å betale for datamaskinen på kjøpstidspunktet finnes det heldigvis en rekke finansieringsmetoder å velge mellom.

Her tar vi en nærmere titt på hvordan du bør finansiere kjøpet. Det inkluderer en kort vurdering av de tre alternativene som finnes: kredittkort, forbrukslån og produktfinansiering.

Prisen er en avgjørende faktor

Med dagens priser er det vanlig å betale et sted mellom 10 000 og 20 000 kroner for en splitter ny datamaskin. Derimot finnes det også datamaskiner som er langt billigere med brukbare alternativer til godt under 5 000 kroner.

For en PC som tilhører nederste delen av prissjiktet er hovedregelen at du bør unngå lånefinansiering. Gebyr til fakturering, etablering og rentekostnader gjør at du heller burde vente til neste lønnsutbetaling før du går på handletur.

For de mer kostbare datamaskinene er det derimot større fordeler å hente ved valg av lånefinansiering. Spørsmålet blir hvilken finansieringsløsning du bør velge med tanke på pris og vilkår.

Fordeler og ulemper følger med hvert valg, men det er bred enighet om at kjøpsfinansiering er det minst gunstige alternativet.

Kjøpsfinansiering er en ordning hvor du nedbetaler PC’en over tid. Finansieringen tilbys som regel av butikken der du kjøper datamaskinen, enda en tredjepart ofte står ansvarlig for selve utbetalingen.

Her mottar selgeren et kontantbeløp for datamaskinen umiddelbart, mens en tredjepart (bank eller finansieringsselskap) tar på seg ansvaret med å kreve inn salgsbeløpet. Blant norske banker er det særlig DNB som utmerker seg på dette området.

Ulempen med kjøpsfinansiering er i hovedsak de skyhøye rentekostnadene som følger med. Ikke for å glemme at nedbetalingen som oftest er begrenset til et sted mellom 12 og 36 måneder for hvert kjøp.

3 grunner til å finansiere en datamaskin med forbrukslån

Fordelene med å benytte et forbrukslån kan deles opp i 3 hovedområder. Hvert av disse er listet opp nedenfor:

  • Lavt rentenivå for kjøpere med solid kredittverdighet
  • Mange banker tilbyr forbrukslån uten etableringsgebyr
  • Nedbetalingstid som kan tilpasses privatøkonomien

Prisforskjellen er det viktigste å ha i bakhodet før du velger finansieringsmetode. Med et forbrukslån har du muligheten til å inngå en langsiktig avtale med rentekostnader ned mot 8 prosent.

Mange vil hevde at kredittkort tilbyr gratis finansiering såfremt lånet tilbakebetales i tide. Problemet er nettopp at lånet forfaller innen kort tid hvor det som oftest er snakk om en tidsfrist mellom 30 og 50 dager. Ved kjøp av PC er du som regel avhengig av en mer langsiktig finansieringsløsning.

Så fort du overstiger den “rentefrie” perioden vil kredittkortet kreve skyhøye renter. Det gir god grunn til å velge et forbrukslån til tross for lovnaden om en betalingsfri periode.

Nedbetalingstid og tidlig innfrielse

Å finansiere PC kjøpet med hjelp av et forbrukslån er ikke spesielt dyrt. Husk at lånet kan innfris tidligere enn avtalt uten at du blir økonomisk straffet. Til forskjell fra blant annet boliglån har ikke banken lov til å ta seg ekstra betalt dersom lånet tilbakebetales tidlig. For en god oversikt over ulike billige forbrukslån anbefaler vi at du besøker dette forbrukslån-nettstedet: https://www.billigeforbrukslån.no/. Nettsiden har i tilegg sin egen Facebook side hvor du kan få mer tips og info om det å låne penger uten sikkerhet.

En god huskeregel er likevel å velge en nedbetalingstid som er dobbelt så lang som det du tror er nødvendig. Da slipper du å betale unødvendige gebyr dersom det skulle bli behov for å forlenge låneavtalen.